Pay PHONE ΣΗΦΑΚΗΣ Pay PHONE ΣΗΦΑΚΗΣ
Ολοκληρωμένες Λύσεις από την Payphone SFK®   Η Payphone SFK, έχοντας ως κύριο πλεονέκτημα την μακρόχρονη ιστορία και εμπειρία στον τομέα  της κοινόχρηστης τηλεφωνίας και όχι μόνο, είναι πάντα σε θέση να προτείνει για εσάς και τους πελάτες σας ολοκληρωμένες λύσεις ενσύρματης τηλεφωνίας.   Η καθαρή και σαφής φιλοσοφία της εταιρείας είναι και πάλι εδώ!   Ολοκληρωμένες λύσεις τηλεφωνίας που ταιριάζουν απόλυτα με τις ανάγκες της εταιρείας σας και των πελατών σας πάντα με το μικρότερο δυνατό κόστος.   Η ομάδα των εξειδικευμένων μηχανικών της εταιρείας αναλαμβάνει την λεπτομερή μελέτη και ανάλυση των τηλεπικοινωνιακών αναγκών της εταιρείας και των πελατών σας, είτε αυτές αφορούν τον τομέα της κοινόχρηστης τηλεφωνίας, όπως δημιουργία τηλεφωνείων (Call Shops) και γενικότερα σημείων εκμετάλλευσης τηλεφωνικών γραμμών, είτε αφορούν τον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας και Internet για μικρομεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς.   Η Payphone SFK προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις για τις πιο κάτω κατηγορίες ενσύρματης τηλεφωνίας και επικοινωνίας :   Κοινόχρηστη Τηλεφωνία, η οποία περιλαμβάνει μελέτη και ανάλυση πιθανών σημείων πώλησης τηλεφωνικών μονάδων καθώς και προσφορά του κατάλληλου τερματικού εξοπλισμού.   Σταθερή Τηλεφωνία, η οποία περιλαμβάνει μελέτη και ανάλυση των τηλεπικοινωνιακών αναγκών της επιχείρησής σας ή του οργανισμού που αντιπροσωπεύετε, καθώς και προσφορά ολοκληρωμένης πρότασης κάλυψης αυτών. Internet, η οποία περιλαμβάνει μελέτη και ανάλυση των αναγκών της επιχείρησής σας ή του οργανισμού που αντιπροσωπεύετε, όσον αφορά την πρόσβαση στο Internet, καθώς και προσφορά ολοκληρωμένης πρότασης κάλυψης αυτών.